Whistleblow-kanava

Väärinkäytöksen ilmoittajan suojelu:

  • Yleinen väärinkäytösten ilmoittamiskanava
  • Turvallinen ja anonyymi
  • Ilmoittajan henkilöllisyys 100% turvassa
  • Täysi seuranta ja dokumentaatio
  • Toimenpiteet ja vastuut

EU:n väärinkäytösten ilmoittamiskanavadirektiivi astuu voimaan joulukuussa 2021. Alussa sen piirissä on kaikki yli 250 hengen organisaatiot ja seuraavan 2 vuoden aikana myös kaikkien alle 250 hengen organisaatioiden on toteutettava vastaava käytäntö.

Ilmoituskanavan kautta henkilöstö ja ulkoisen sidosryhmät voivat ilmoittaa nimettömästi havaitsemistaan laittoman ja epäeettisen toiminnan epäilyistä ja väärinkäytöksistä organisaation nimeämille vastuuhenkilöille. Organisaation velvollisuutena on suojella ilmoittajaa vastatoimilta ja toisaalta antaa mahdollisuus ilmoittajalle seurata ja saada palaute tekemästään ilmoituksesta.

Anonymiteetti

Väärinkäytösten ilmoittamiskanava on täysin anonyymi, eikä ilmoittajan tietoja seurata tai tallenneta missään käsittelyvaiheessa.

Ilmoittaja saa omaan tapaukseensa seurantalinkin, jonka kautta hän voi seurata tapauksen ilmoituksen etenemistä ja toimenpiteitä sekä tarvittaessa kommunikoida lisätietoja.


Luottamuksellisuus

Vain erikseen nimetyt henkilöt voivat nähdä ja käsitellä raportoituja väärinkäytösilmoituksia.


Yhteistyö

Organisaation nimeämät käsittelijät voivat tehdä yhteistyötä ilmoittajan kanssa kertomalla parannustoimista sekä kysymällä lisätietoja.

Ja kaikki tämä on mahdollista kaikkien osapuolien pysyessä koko ajan anonyymeinä toisilleen.


Mukautuvuus ja jäljitettävyys

Ratkaisu mahdollistaa prosessin mukautuksen organisaation tarpeisiin.

Kaikki käsittelyvaiheet ja tehdyt muutokset rekisteröityvät palveluun tiedon eheys huomioiden.