Riskienhallinta

Kattaa seuraavat alueet:

  • Ennen työtä tapahtuva riskien arviointi
  • Operatiivisten riskien raportointi
  • Poikkeamiin liittyvien riskien arviointi
  • Riskien ja mahdollisuuksien rekisteri

Ennen työtä tapahtuva riskinarviointi

Arvioi riskit nopeasti ennen työn aloittamista (kustomoitavia lomakkeita hyödyntäen).

Toiminnallisuus on saatavilla mobiilisovelluksella (mahdollistaen offline-käytön) sekä omille työntekijöille että urakoitsijoille.


Operatiivisten riskien raportointi

Systemaattinen potentiaalisten riskien kerääminen ja analysointi auttaa vähentämään poikkeamia ja tapaturmia pitkällä tähtäimellä.

Kerättyä dataa voidaan käyttää sekä operatiivisiin korjauksiin että auttamaan merkittävien potentiaalisten riskien tunnistamisessa.


Poikkeamiin liittyvien riskien arviointi

Riskien arviointi jokaiselle poikkeamalle auttaa statistiikkojen lisäksi sopivan käsittelyprosessin valinnassa.

Vähemmän vakavilla tapahtumilla voidaan käyttää kevyttä käsittelyprosessia ja potentiaalisesti vakavat tapaukset voidaan käsitellä syvällisemmän analyysin ja tutkinnan mukaisesti etsien tapausten juurisyyt.


Riskien ja mahdollisuuksien rekisteri

Konsernin riskejä ja mahdollisuuksia voidaan hallita riskirekisterissä. Rekisteri tarjoaa helpon tavan seurata riskejä sekä niihin liittyviä tehtäviä.

Riskien analysointi esimerkiksi lämpökartan (heat map) avulla on tämän jälkeen automaattisesti saatavilla suoraan järjestelmässä, automaattisesti päivittyen, eikä vaadi lainkaan manuaalista työtä.


Asiakaskohtaiset riskimatriisit

Riskimatriisit voivat olla minkä vain tahansa kokoisia. Todennäköisyydet ja vaikutukset sekä niiden termistö on vapaasti valittavissa. Riskien eri kategorioilla (työturvallisuus, ympäristö, yritysturvallisuus, lainsäädäntö jne) voi tarvittaessa olla kullakin oma erillinen matriisinsa.

Pääkäyttäjät voivat konfiguroida riskimatriisit suoraan järjestelmässä.