Tarkastukset & auditoinnit

Kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa ovat mukana:

  • Muokattavat pohjat eri kieliversioina
  • Havaintojen seuranta
  • Korjausten osoittaminen
  • Tulosten analysointi
  • Lomakkeiden tulostaminen

Muokattavat pohjat

Luo omat pohjat tarkastuksille ja auditoinneille, tarvittaessa eri kieliversioilla.

Integrointi Tarkastukset voidaan myös vastaanottaa toisista järjestelmistä yhdistäen tulokset kuvaajiin ja graafeihin muun tiedon kanssa.


Havaintojen seuranta ja korjausten asettaminen

Seuraa havaintoja ja tee ne kuvaavammiksi lisäämällä kuvia. Osoite ne korjattaviksi omille työntekijöille tai urakoitsijoille.

Säännölliset muistutukset ovat automaattisesti mukana tukemassa toimenpiteiden toteuttamista.


Raportit ja analytiikka

Kerätty data on saatavilla analytiikassa, mikä mahdollistaa esimerkiksi eniten huomiota vaativien alueiden paikantamisen sekä trendien huomioinnin.

Vertaile alueita toisiinsa tai seuraa edistymistä samalla alueella eri aikoina.