Toimittaja-arviot

Ratkaisu auttaa:

  • Toiminnan arvioimisessa
  • Proaktiivisuudessa ja tietoisuudessa työturvallisuuteen liittyen
  • Toiminnan parantamisessa
  • Kehitysten seurannassa
  • Toimittajien valinnassa

Toiminnan arviointi

Arvioi aiempi suoriutuminen kategorioissa kuten HSEQ, ammattitaito tai toimitustäsmällisyys.

Pidä arvioon liittyvät dokumentit yhdessä paikassa.

Integrointi Toimittajatiedot voidaan hakea automaattisesti taustajärjestelmästänne esimerkiksi päivittäin.


Toiminnan parantamista

Toiminnan parantamiseen tähtääviä korjaavia toimenpiteitä voidaan asettaa yhdessä toimittajan kanssa. Arvioidusta toimituksesta vastuussa olevan ostokategorian vastuuhenkilölle voidaan luoda tehtävä palaverin pitämiselle automaattisesti mikäli toimitus on saanut raja-arvon alittavia pisteytyksiä.

Muistutukset ovat automaattisesti mukana tukemassa korjaavien toimenpiteiden toteuttamista.


Yhdistäminen poikkeamien ja ideoiden kanssa

Seuraa kuinka paljon eri toimittajilla on ollut onnettomuuksia, tai kuinka paljon säännöt ovat jääneet noudattamatta.

Seuraa toimittajien proaktiivisuutta, turvallisuustietoisuutta ja kehittymistä raportoitujen havaintojen ja kehitysehdotusten perusteella.


Raportit ja analytiikka

Käytä kerättyä dataa päätöksenteossa sekä toimittajien valinnassa tuleville projekteille.

Analysoi aiempaa suoriutumista kehittääksesi projektien suunnittelua, aikatauluja sekä kustannuksia.