Kestävä kehitys

Kerää GRI- ja muiden standardien mukaista dataa:

  • Ympäristö (CO2, vesi, veden käyttö)
  • Valmistus (tuotanto, polttoaineen käyttö)
  • Talous (investoinnit, kustannukset, sakot)
  • HR (henkilömäärät, työtunnit)
  • Työturvallisuus (tapaturmien lukumäärät, poikkeamat, kehitysehdotukset)

Sijaintiriippumattomuus

Yksi paikka datalle saatavilla sijainnista riippumatta.

Käyttöliittymä paikallisella kielellä.

Integrointi Dataa voidaan myös hakea muista järjestelmistä esimerkiksi päivittäin tai API:n kautta.


Seuranta

Nopea tapa seurata raportoinnin ja hyväksyntien tilaa ja edistymistä.

Muistutukset auttavat datan toimittamista ajallaan.


Validointi ja hyväksyntä

Joustavat validointisäännöt vähentävät virheitä esimerkiksi varmistaen, että uusi data ei eroa liikaa aiemmista arvoista.

Datan hyväksynnät aina neljään tasoon asti auttavat varmistamaan että data on varmasti oikein.


Raportit ja analytiikka

Kerätystä datasta esitetään tarvittavat kuvaajat ja taulukot organisaatiorakenteen pohjalta.

Data voidaan yhdistää muuhun järjestelmästä löytyvään tietoon: Tapaturmataajuudet esimerkiksi lasketaan automaattisesti työtuntien ja tapaturmien lukumäärän perusteella.