GDPR-tietovuotojen hallinta

Varmista vaatimusten noudattaminen hyödyntäen seuraavia ominaisuuksia:

  • Yleinen kanava tietovuotojen raportoimiselle
  • Selkeästi määritetyt vastuut
  • 72 tunnin laskentaan liittyvät muistutukset
  • Tietovuotojen jäljitettävyys
  • Tulevien tapausten ehkäiseminen

Raportointi ja ilmoitukset

Henkilökohtaisten tietovuotojen ilmoituskanava voidaan ottaa käyttöön työntekijöille, urakoitsijoille, toimittajille sekä asiakkaille.

Tapaukselle asetetaan vastuuhenkilö (kuten paikallinen tietosuojavastaava) ja sidosryhmä voidaan informoida automaattisesti.


Käsittely

Vastuuhenkilö käsittelee tapauksen määrittääkseen vakavuuden.

Vakavuuden perusteella päätetään tuleeko viranomaisia ilmoittaa aiheesta. Mikäli ilmoitus vaaditaan alkaa 72 tunnin laskenta.


72 tunnin Laskennan muistutukset

Lähettämällä automaattiset muistutukset tietovuotojen hallintatiimille järjestelmä varmistaa 72 tunnin ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen.

Muistutukset lähetetään sähköpostitse määräajan lähetessä (tarvittaessa useita kertoja).


Jäljitettävyys

Tietovuotopoikkeamaan järjestelmässä tehdyt päivitykset ja muokkaukset tallennetaan. Tämä helpottaa käsittelyn jäljittämistä mahdollisissa riitatilanteissa.

Järjestelmä pitää kirjaa käyttäjille lähetetyistä ilmoituksista ja muistutuksista jotta kommunikaatioon liittyvä tieto on tarvittaessa saatavilla.


Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet

Estä vastaavia tapauksia toistumasta tunnistamalla korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet jotka voidaan asettaa työntekijöille, urakoitsijoille tai kolmansille osapuolille.

Säännölliset muistutukset ovat automaattisesti mukana auttamassa toimenpiteiden toteuttamisessa.